United4Christ

United4Christ is een groep die zich ten doel stelt om door middel van zang en muziek in de breedste zin de toehoorders te vertellen van het evangelie van de Heer Jezus Christus die, door zijn sterven aan het kruis de schuld van ons op zich nam, en willen een ieder aansporen een persoonlijke keuze te maken voor Jezus.
De groep streeft daarnaast naar een zo hoog mogelijke artistieke kwaliteit en een grote verbondenheid.

United4Christ bestaat uit ongeveer 20 zangers verdeeld over 5 stemgroepen (sopraan, mezzo, alt, tenor en bas). Het koor zingt onder begeleiding van een combo (piano, Hammond, drums, bas, gitaar). Naast het combo is een stevige blazerssectie van 4 tot 5 blazers geformeerd. Het geheel staat o.l.v. Aad Contze.
De wens is om het geheel uit te breiden met een strijkers kwartet.

Wanneer je geïnteresseerd bent om mee te doen, kun je auditie doen. Neem hiervoor contact op met Aad Contze, 06-53151208 of via www.events4christ.nl.
Bij de koorleden letten we op de kleur en kwaliteit van de stem met als doel de stemmen zo te groeperen voor een optimale balans in het koor. Daarnaast verwachten we dat de deelnemers de muziek zoveel mogelijk thuis instuderen.

United4Christ is flexibel inzetbaar. De groep kan worden geboekt voor een avondvullend programma, maar kan ook op verzoek medewerking verlenen aan een evenement. Daarnaast begeleidt de groep diverse artiesten uit binnen- en buitenland en kan de groep op projectbasis worden uitgebreid met een groot orkest.
Informatie kun je inwinnen op www.events4christ.nl.

United4Christ biedt een totaalbeleving van hoog niveau. Daarbij wordt de groep gedreven door de boodschap van het evangelie en de ambitie om echt kwaliteit te bieden.

2016-10-26T22:37:27+00:00