PERSBERICHT: Nieuwe koperblazers projectgroep Brass4Christ start audities

Bands, koren en solisten; ze zorgen er allemaal voor dat muziek mooier klinkt. Maar het zijn koperblazers en slagwerkers – de brassbands – die muziek magistraal laten klinken. Nederland heeft een lange traditie met deze muziek, en die traditie krijgt in het nieuw op te richten ‘Brass4Christ’ een schitterend vervolg! Oprichter en dirigent Aad Contze start nu in samenwerking met Events4Christ de audities voor deze projectgroep met koperblazers en slagwerkers.

Brass4Christ zal muziek maken in de Engelse brass band stijl. Het is een muzieksoort die in Nederland veel liefhebbers heeft. En veel mensen groeiden op met deze stijl! Denk bijvoorbeeld aan muziek van het Leger des Heils, combo’s en brassbands die feestdagen of evenementen kleur geven. De laatste jaren is weer gebleken hoe geliefd deze stijl is. Zo werden oude liederen bundels met behulp van brassbands nieuw leven ingeblazen (Joke Buis en de ‘Johannes de Heer’ sessies). Het is muziek met een enorme groep liefhebbers; om het te horen én te maken. Naar die laatste groep is Brass4Christ nu op zoek. Aad Contze: “Met Brass4Christ zoeken we niet alleen die mensen die deze muziek een warm hart toedragen, maar in de eerste plaats mensen die het vanuit hun geloof willen maken. We zoeken overtuigde christenen, koperblazers en slagwerkers, die hun talenten willen gebruiken. Als een getuigenis vanuit hen zelf, maar ook als een middel om andere mensen aan te spreken door deze muziek heen. We hopen met deze audities een groep te verzamelen die deze muziek kan laten klinken zoals het hoort: uit het hart! We zoeken bovendien echte ‘teambuilders’; mensen die niet gaan voor zichzelf als middelpunt van de belangstelling, maar het schitteren van de groep!”
Koperblazers die de volgende instrumenten bespelen zijn van harte welkom:
Cornet, Eb Cornet, Althoorn, Bariton, Euphonium, Bugel, Trombone, Bastrombone,Eb en Bb bas.

Als nieuwe projectgroep sluit Brass4Christ ook aan bij eerder opgerichte groepen, zoals Men4Christ en United4Christ. Ze kan in de toekomst ingezet worden bij (een van) beide. Brass4Christ zal ook ingezet worden als begeleiding van (inter)nationale artiesten.

Meer informatie over Brass4Christ zal binnenkort bekend gemaakt worden via Events4Christ.
Wie interesse heeft in het doen van auditie, kan contact opnemen met Aad Contze via aad@selmer.nl.

Maximum leeftijd voor toelating is 65 jaar. Het is 1e project is gepland eind April 2016.

2016-10-26T22:37:29+00:00