Evenement 2017-04-09T10:11:38+00:00
Datum:
zondag 02 oktober
Plaats:
Woerden

SLA HET ALARM!

DE KONING KOMT!

Bazuinenfeest/Rosh HaShana 2016

2 oktober 2016, Het Baken, Woerden

Het Bazuinenfeest is een van de zeven Bijbelse feesten en is het schaduwfeest van de aankondiging van de “terugkeer” van de  Messias Jezus, het feest van Openbaringen! Maak je klaar want de bruidegom komt als een dief in de nacht. Op het feest van de Bazuinen blazen we op de Sjofar als een alarm! Het is een oefening voor als de Heer terugkomt en een herinnering dat we altijd klaar moeten zijn voor die dag. We blazen op de Sjofar om zijn bruid wakker te maken!

WORD WAKKER! Want de dag van de Heer komt!

Dit feest hoort niet bij een bepaalde kerk en iedereen is welkom om in eenheid de Bijbelse feesten van de Messias Jezus te vieren! Samen blazen we 100 keer op de Sjofar, genieten van een heerlijke maaltijd, zingen en dansen we voor de Heer en luisteren we naar een uitleg over de betekenis van dit bijzondere Bijbelse feest en de relatie met de Messias.

Dit is de DAG! Die de Heer heeft gemaakt.

In de zevende maand was het einde van het oogstseizoen in Israël en dat werd ingeluid door een heilige dag van bazuingeschal. Deze dag staat in de Bijbelse kalender bekend als: “Yom Teruah” (Lev. 23:24), de dag dat Israël wordt ingezameld, en de eerste dag van het burgerlijk jaar in Israël (Rosh HaShana). Volgens velen is dit het volgende feest dat de Messias zal vervullen, wanneer Jezus de hemelse oogst onder alle naties inzamelt (de aankondiging van de wederkomst van Jezus). Volgens de Bijbel is dit ook de dag van de schepping van de aarde, de dag van de opstanding van de doden en de dag des oordeels. Dit is DE DAG van het nieuwe jaar voor de koning (DE KRONINGSDAG), de dag van de onthulling van de geheimenis, de dag om op de sjofar te blazen!

Openbaringen

Paulus zegt: “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel.” (1 Thessalonicenzen 4:16). Ook is op deze dag is het boek Openbaringen gegeven aan Johannes: “Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin” (Openbaring 1:9-11). Op deze dag zal de zevende engel op de laatste bazuin blazen: “Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen, die zeiden: ‘Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en die van zijn Messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid” (Openbaring 11:15-18).

Het hart van de bruid voorbereiden

We weten natuurlijk niet het exacte uur dat de bruidegom komt, maar op het Bijbelse Bazuinenfeest bereiden we ons samen voor op Zijn komst. Het is een oefening voor Zijn bruid, om ons klaar te maken, ons te reinigen en ons te keren naar God en onze zonde te belijden. Een dag van ontzag voor de Koning der koningen, waarin we met liefde zingen voor de Bruidegom en we ook elkaar liefhebben en elkaar zegenen. DIT IS OOK DE DAG dat koning David danste met vreugde voor de Ark des Verbonds toen hij Jeruzalem binnenkwam. Een dag om te dansen en te zingen! Want de Gods aanwezigheid komt binnen in Zion!

Ben jij er klaar voor om de Koning der Koningen te ontmoeten als Hij terugkomt?

Programma zondagavond 2 oktober 2016

Meer informatie:

  • KOSTEN: € 20,00 euro  inclusief diner, en 2 drankjes (exclusief € 2 res. kosten per persoon)
  • KLEDING: Om ons voor te bereiden op de komst van de Bruidegom kleden we ons op deze dag in het WIT (vrijblijvend).
  • SJOFAR BLAZEN: Speelt u ook op de Sjofar en wilt u meespelen? Contacteer ons op de website: http://jenniferguetta.com/bazuinenfeest2016/
  • ADRES: Het Baken | Beneluxlaan 3 | 3446 GS Woerden | http://www.hetbakenwoerden.nl/